Het LETSysteem Ontwerp Handboek

2.1 Lokale Registers

Samenvatting

De behoeften aan lokale munteenheden zijn talrijk en gevarieerd. Dit zal weerspiegeld worden in het aantal en de verscheidenheid van de systemen die mensen zullen opzetten.

Het Register:

 • is een ontwerp voor de operationele ondersteuning van meerdere munteenheden in lokale gebieden.
 • biedt faciliteiten voor de registratie en boekhouding.
 • ondersteunt een primaire gemeenschapsmunt met een LETSysteem dat rekeningen aan al de geregistreerden biedt.
 • stelt registranten in staat om meerdere gespecialiseerde systemen te vormen met een minimum aan inspanning.

Voldoen aan de lokale Behoeften

Veel energie is verspild aan discussies over de juiste manier van exploitatie van een lokale gemeenschapsmunt. Dit lijkt voort te komen uit de overtuiging dat één lokale munteenheid zodanig de problemen kan corrigeren welke veroorzaakt worden door de afhankelijkheid van een economie gebaseerd op enkelvoudig nationaal geld. Als je erover nadenkt, is dit totaal onredelijk. Er is absoluut geen reden om te veronderstellen dat één enkele formule van lokaal geld optimaal zal voldoen aan de verschillende noden van iedereen.

Integendeel, er zullen zoveel systemen zijn in elke gemeenschap als mensen nuttig zullen vinden: grote en kleine systemen, sommige gebaseerd op het pond sterling en sommige gebaseerd op uren, sommige brengen taxatie in rekening en sommige niet, sommige met "krediet" limieten en andere zonder, enz.

De huidige taak bestaat erin te bewerkstelligen dat allerlei systemen naast elkaar kunnen bestaan in dezelfde gemeenschap met een minimum aan verwarring en maximaal voordeel. We hoeven niet te bediscussiëren wat het beste is; evolutie laat ons zien wat werkt. Waarschijnlijk zal er een breed spectrum van systemen bestaan. Variërend van de heersende op nationaal geld gebaseerde, belastbare systemen die grote en kleine bevolkingsgroepen bedienen, tot de uur-netwerken zoals Ralph Nader in de Verenigde Staten die voorstaat en tot volstrekt informele maar zeer vriendelijke systemen. Hoeveel we van onze energie circuleren door elk van onze rekeningen zal enkel afhangen van onze persoonlijke behoeften en belangen.

Dit leidt ons tot het ontwerp en implementatie van wat we multiLETS genoemd hebben, hetgeen de invoering van meerdere Registers omvat dit om antwoord te bieden aan de diversiteit aan noden in de gemeenschap.

Dit is niet gewoonweg een kwestie van keuze in de zin dat het een voorstel is dat wel of niet op enig moment zal worden aangenomen. Of we ze starten of niet, Registers zullen in een of andere vorm en naam worden geïmplementeerd. Ons voorstel houdt gewoon in dat we ons voorbereiden op het onvermijdelijke. Er is slechts één kwestie van praktisch belang: wat voor soort van boekhoudingsdienst zal tegemoetkomen aan de behoefte van het onderhouden van meerdere rekeningen?

Recent werk in Australië en nog recenter werk in Canada en het Verenigd Koninkrijk heeft de volgende aanbevelingen naar boven gebracht voor de verschillende componenten van het Register.

Het LETSysteem Register

Het hier gepresenteerde Register zal direct meerdere munteenheden beheren in een dorp of een gemeente. Het is voldoende kneedbaar en lichtgewicht zodat het geschikt is voor toekomstige ontwikkelingen. Deze inrichting wordt beschouwd als de meest algemene en is onmiddellijk van toepassing op de gangbare economie. Opmerkingen en vragen zijn welkom.

Voor elke plaats zal er een Register zijn waarin personen en organisaties een id kunnen aanmaken dat ze kunnen gebruiken in eender welk systeem waar ze voor kiezen toe te treden in die plaats. Daarna kan iedereen die dat wil gemakkelijk een nieuw systeem opstarten, met aankondiging van de werkingsvoorwaarden, voorwaarden voor lidmaatschap, vergoedingen, namen van Beheerders, enz. Degenen die bijkomend voordeel zien in een extra rekening zullen toetreden. Anderen niet. Systemen floreren en overleven alleen als zij een feitelijke behoefte vervullen in de gemeenschap.

De Functies van het Register

Het Register voorziet in operationele ondersteuning voor:

 • registratie van lokale id's
 • een primaire gemeenschapsmunt, een LETSysteem dat rekeningen verschaft aan al de geregistreerden.
 • meerdere gespecialiseerde systemen die de vele vormen van persoonlijk geld ondersteunen.

(Het onderscheid tussen een LETSysteem en andere lokale en/of persoonlijk geldsystemen is beschreven in de Fundamenten van het LETSysteem - zie Sectie 1.3).

De functionele elementen van het Register zijn als volgt:

 • Registratie van individuen en hun id's.
 • Organisatie en supervisie van rekeningen
  • Authorisatie aan degenen die transacties ingeven.
  • Controle van degenen die transacties ingeven.
  • Coördineren van de meerdere transactie-kanalen van de interne systemen.
  • Verslag uitbrengen aan externe systemen.
  • Verklaringen leveren aan rekeninghouders.
 • Beheer: bewaken van de authenticiteit en integriteit van de activiteiten in het Register.

Het Register beperkt zich tot deze operationele steun van de lokale munteenheden die ermee verbonden zijn, tezamen met alle andere registratie / accounting diensten waarom registranten kunnen verzoeken. Het beperkt zijn activiteiten tot de functies hierboven beschreven en kan daarom zijn kosten terugwinnen met relatief gemak.

Wat het Register niet doet

Het Register is niet betrokken bij de introductie en promotie van het LETSysteem. Dat is het werk van de regionale Ontwikkelingsgroep (zie Secties 5.0 en 5.1).

Het Register houdt zich niet bezig met prikborden, lijsten en andere informatiesystemen van de gemeenschap. Dit is het werk van de afzonderlijke groepen binnen de verschillende systemen. Dit kan ook worden overgenomen door regionale Ontwikkelingsgroepen tijdens de vroege stadia van ontwikkeling.

Regionale ontwikkelingsactiviteiten vereisen aparte financiering. Als zij ten laste vallen van kleine aantallen rekeninghouders dan zullen de kosten beschadigend werken. Het "werkingskosten" principe zal ook worden ondermijnd. Maar als de activiteiten helemaal niet in rekening worden gebracht, zullen de resultaten niet duurzaam zijn en zullen de activiteiten misschien door iemand anders overgenomen worden (zie Sectie 5.1).

Keuze van id

Het Register houdt een lijst bij van mensen die hun persoonlijke geldrekeningen willen beheren door gebruik te maken van de diensten van dat Register. De lijst omvat naam, contactadres, telefoonnummer (indien van toepassing) en een kort id om de rapportage en registratie van transacties te vergemakkelijken.

Elke rekeninghouder registreert onder een uniek id. Je gebruikt je id in plaats van een rekeningnummer (wie wil er een getal zijn?). Je kiest je eigen id bij registratie. Het moet voldoen aan de volgende eigenschappen:

 • uniek - Niet in gebruik door iemand anders die al geregistreerd is.
 • kort - Niet meer dan vier letters lang. Jij en anderen gaan het veel gebruiken, dus helpt het om het simpel te houden.

Bijvoorbeeld, J G Brown zou kunnen registreren als jb of jill. Als deze beide id's al bezet zijn, zou jgb genomen kunnen nemen, of eender wat. Je kiest iets wat gemakkelijk te onthouden valt. Het zal dan je identificatielabel zijn, uniek voor jou. En als je rekeningen wil afsluiten bij andere LETSysteem Registers, dan kan je je id meenemen. Voeg het gewoon toe aan het id van je "thuis"-Register. In ons voorbeeld, als Jill geregistreerd is in een Register dat het @shp label draagt, dan kan ze ergens anders jill@shp gebruiken. Het @-symbool scheidt het rekening-id en het Register-id.


Landsman Community Services Ltd Paper No.2.1 Version No 1.3 17 August 94
Written by Michael Linton of Landsman Community Services Ltd. and Angus Soutar of Robert Soutar Ltd.
Compiled 10-01-95 by Andy Blunt and Adrian Steele of LETSgo Manchester
Sources: Translated from English in Dutch by Maarten Vandekeybus

These pages are hosted from Github pages with Gitbook. If you have any remarks or want to contribute a translation, feel free to search contact through the Github issues or make a pull request. The original source in html was transformed into the lightweight and easy-to-read markdown format.

results matching ""

  No results matching ""