Het LETSysteem Ontwerp Handboek

5.1 LETSysteem Ontwikkelingsstrategie

Overzicht

De werking van het LETSysteem is nu duidelijk gedemonstreerd, maar is veel breder toepasbaar dan tot nu toe is bereikt. In deze sectie worden voorstellen voor de ontwikkeling van systemen geschetst, met nadruk op de volgende punten:

  • Verdere organisatie is noodzakelijk voor systemen om hun volledige potentieel te realiseren. Wij stellen organisatie van ontwikkeling op regionale basis voor. Organisatie moet ervoor zorgen dat de inspanningen worden gecoördineerd en dat degenen die het werk doen een billijk aandeel krijgen in de beloningen.

  • We moeten bedrijven in LETSystemen brengen, zodat particulieren, bedrijven en de hele gemeenschap de baten kan delen.

  • Donaties van bedrijven vormen een bron van financiering.

Dit artikel is gebaseerd op materiaal geschreven door Michael Linton en gepubliceerd in Australië tijdens de zomer van 1993. Het werd voorafgegaan door de volgende opmerkingen over ontwikkeling van LETSystemen:

"Aan de ene kant zijn er allerlei soorten ontwikkelingen. Er is echter nog steeds weinig financiering en dus zijn er niet veel mensen in staat om een groot deel van hun tijd of andere middelen te besteden. Spijtig genoeg zien we daardoor niet het resultaat zoals we wilden. Vandaar dat we op dit moment geconfronteerd worden met een ernstig risico te worden overspoeld door anderen met misschien minder doelmatigheid en/of ethische scrupules, maar wel met meer geld en organisatie."

Een Kwestie van Organisatie

Alle stukken zijn min of meer op hun plaats gevallen. De werking van het LETSysteem zelf is duidelijk aangetoond. Het werkt in verschillende vormen - in kleine en grote gemeenschap of commerciëel, administratief in pond sterling of uren, met bekwaam en zelfs met incompetent bestuur. Het werkt, het overleeft. Soms betaalt het zelfs zichzelf terug.

Dus wat nu? Op naar een stapje hoger.

Gezien de aantrekkingskracht, en inderdaad de behoefte, universeel is, en dat het systeem stabiel is binnen redelijke grenzen, is er een duidelijke opportuniteit. En een verantwoordelijkheid.

Als de sociale en ecologische componenten in ons planetair proces lang genoeg samengehouden worden, zouden LETSystemen uiteindelijk in allerlei vormen alledaags worden, zonder dat het noemenswaardige inspanning vergt van ons, juist omdat het proces krachtig besmettelijk en grotendeels onweerstaanbaar is.

Er is echter weinig hoop dat de sociale en ecologische context zo lang bij elkaar gehouden kan worden. Het patroon van handel met conventioneel geld is onze wereld aan het vernietigen, en dit sneller dan alle inspanningen die gewijd zijn aan het stoppen of wijziging van het proces.

LETSystemen moeten snel algemeenheid worden, willen we enige hoop koesteren dat we toekomstige generaties een planeet achterlaten waar men kan overleven, laat staan bloeien.

Dus wat moeten we doen? We moeten ons beginnen te organiseren zodat we efficiënt worden. We moeten ons gedragen alsof dit een kwestie is van leven of dood, wat het zeer waarschijnlijk ook is. Dat betekent niet zozeer harder werken - sommigen van ons geven reeds hun maximale inzet. Het betekent wel dat we slimmer moeten werken - en dat er meer van ons aan de slag moeten.

We moeten de lessen beginnen toepassen die we geleerd hebben met het LETSysteem. En de belangrijkste les is eenvoudig deze - dat organisatie telt. LETSystemen hangen in de eerste plaats niet af van hoe mensen zijn, als individuele actoren; ze hangen af van hoe mensen verbonden en in interactie zijn.

Het dient ons niet te blijven veronderstellen dat de manier waarop we ons LETSysteem beheren louter een kwestie is van lokale voorkeur en stijl. Sommige regelingen zijn duidelijk effectief, andere niet - en sommige zijn compleet schadelijk. Het is een bewijs van de buitengewone veerkracht van het LETSysteem concept dat het onze vaak misleide inspanningen overleeft. Anders geformuleerd: de operatie was een mislukking, maar de patiënt leeft nog.

Laten we onze ontwikkelingsprogramma's organiseren voor realistische doeleinden.

Organisatie voor Ontwikkeling

Het lijkt duidelijk dat multi-systeem Registers het onvermijdelijke resultaat zijn op lange termijn, en dat gemeenschappen ondersteund zullen worden door verschillende onafhankelijke en toch coöperatieve Registers. Zeker steden zullen minstens evenveel Registers hebben als er definieerbare plaatsen zijn, en op het platteland zullen de regio's op dezelfde wijze worden gedifferentieerd.

Het is duidelijk dat de inspanningen van mensen om een LETSysteem te realiseren in één lokaliteit bijdraagt aan de ontwikkeling en groei van systemen bij hun buren. Er is dus een duidelijke behoefte aan groepscoördinatie van de regio en evenzeer aan een duidelijk omschreven proces waarbij degenen die het werk doen een billijk aandeel krijgen in de financiële beloningen die zullen ontstaan na verloop van tijd.

Een andere overweging is de noodzaak om organisaties te vormen op maat van de geschikte plaatselijke schaal, groot genoeg om effectief en goed gefinancierd te zijn en klein genoeg om te centralisatie en loskoppeling van de bron, de lokale gemeenschap, te voorkomen.

Terwijl we ook zorgvuldig rekening moeten houden met alle ethische factoren, en met de normale overwegingen van voorzichtigheid, is er weinig rechtvaardiging voor langzaam handelen en alle reden om snel te gaan. Het oude adagio "Als je het niet doet, zal iemand anders het doen" is hier van toepassing. We moeten snel en doeltreffend optreden om onszelf te beschermen tegen korte termijn intriganten die aangetrokken worden door de ideeën van persoonlijk geld en lokale valuta als middel om veel geld voor zichzelf te winnen.

Commerciële Activiteit

Laten we LETS in het bedrijfsleven integreren. LETSystemen voor kleine minderheden van de samenleving mogen dan gezellig zijn, zij zullen ons niet helpen wanneer de grote economische ineenstorting zal plaatsvinden. We hebben veranderingen nodig in de heersende economie willen we overleven. We gaan enkel het verschil kunnen maken in de werking van de economie wanneer een belangrijk deel van de bevolking betrokken is. Het algemene publiek zal slechts geïnteresseerd zijn wanneer zij boodschappen kan doen, naar de tandarts en op restaurant enz. kan gaan met lokaal geld.

Dus moeten we het bedrijfsleven betrekken in LETSystemen. Daar bestaat echt weinig belemmering voor. Immers, geld dat terug komt wanneer het besteed wordt, is voor elk bedrijf net zo aantrekkelijk als voor elk individu.

Merk op hoe commerciële "ruilhandel"-organisaties groeien - ondanks hun hoge kosten en de interne beperkingen. Het succes van deze netwerken is een indicatie van hoe goed LETSystemen het zullen doen als ze dezelfde markt betreden. Noch moeten we vrezen dat "commerciële" netwerken de LETSystemen zullen overtreffen. Integendeel, we moeten weinig moeilijkheden van die kant verwachten.

Administratiekosten en Ontwikkelingsfondsen

Je krijgt niets voor niets hier. Het grootste deel van de systemen (waarvan we van op de hoogte zijn) hebben moeite met het ondersteunen van systeemontwikkeling door middel van administratiekosten. En dit is goed; dit is hoe het zijn moet.

Beheer en ontwikkeling moeten duidelijk gescheiden worden. In ieder geval moeten de werkingskosten laag gehouden worden door efficiënte procedures, om buitensporige rem op het systeem te voorkomen. Mensen worden ontmoedigd om handel te drijven als de werkingskosten 5 procent bedragen. Het kan als een belasting aangevoeld worden. En voor mensen die per maand aan 20 pounds handel drijven, is een bedrag van slechts een paar pond een hoog percentage. Dus, met name in het begin, wanneer de handelsvolumes laag zijn, is het noodzakelijk dat de werkingskosten laag gehouden worden.

Alhoewel administratie een onvermijdelijke kost is voor elk systeem, is het ook een kleine kost wanneer het systeem klein is. Helaas, het begin is ook het moment waarop ontwerp, organisatie, ontwikkeling, promotie, enz., enz. het meest nodig is, en wanneer het systeem het minste deze belasting kan dragen.

De ontwikkeling is een proces op lange termijn, en moet in relatie worden gezien tot de inkomsten en financieringsbronnen op lange termijn. Als wij het doel kunnen vaststellen waar we zullen zijn, laten we zeggen, na 5 jaar, wat de schaal van de LETSystemen zal zijn, dan kunnen wij een aanpak ontwerpen gebaseerd op het eindresultaat en niet de beginsituatie. We kunnen dan kijken naar £100.000 ideeën in plaats van £100 hier en £50 daar te besparen.

Alsook, besteed energie, tijd of geld aan die nobele avonturiers die hun middelen inzetten. Zij moeten betaald worden naar resultaat. Als de ontwikkeling succesvol is, moeten degenen die het doen, worden betaald. Het betalen uit het administratieve budgetten van onsuccesvolle ontwikkeling verergert het probleem.

Omdat meerdere systemen in een regio elk bijdragen tot de ontwikkeling van anderen, moet de organisatie een regionaal gebaseerd groepsproces zijn, met behulp van een systeem van groepsstimulansen en/of beloningen.


Landsman Community Services Ltd Paper No.5.1 Version No 1.3 17 August 94
Written by Michael Linton of Landsman Community Services Ltd. and Angus Soutar of Robert Soutar Ltd.
Compiled 10-01-95 by Andy Blunt and Adrian Steele of LETSgo Manchester
Sources: Translated from English in Dutch by Maarten Vandekeybus

These pages are hosted from Github pages with Gitbook. If you have any remarks or want to contribute a translation, feel free to search contact through the Github issues or make a pull request. The original source in html was transformed into the lightweight and easy-to-read markdown format.

results matching ""

    No results matching ""