Het LETSysteem Ontwerp Handboek

2.3 CapitaLETS, LETShare en andere familiale Types

Variaties op een Thema

Persoonlijke geldnetwerken zijn zodanig aan te passen dat ze op bijna alles toegepast kunnen worden.

Op natuurlijke wijze zorgen ze zonder interventie voor de coördinatie van de activiteiten van vele elementen.

Ze kunnen dit op veel manieren doen, voor verschillende doeleinden, groepsprojecten, abonnementen, gezamenlijke inspanningen, coöperaties, consumenten en werknemers, kapitaalvorming, verzekeringsovereenkomsten, gemeentelijk onderhoud, enz.

Variaties in de basis Componenten

1) LETShare

De LETShare wordt gebruikt waar geen onmiddellijke ruil mogelijk is, maar waar alle deelnemers begaan zijn met het verdelen van de last van tijd, energie en geld.

Er is dus niet noodzakelijk enige handel tussen de rekeningen. In de meeste gevallen is dit in feite niet de opzet. Handel is gewoonlijk echter toegelaten, zodat mijn overschot aan inspanning in één gemeenschappelijk project kan worden bezien als compensatie van jouw overschot aan inzet in een ander. De essentie van LETShare is: "Wie heeft wat bijgedragen"?

Een registratie van bijdragen door de verscheidene betrokken partijen wordt bijgehouden. Zoveel door Jo, Mary, Rob, enz. Registraties kunnen gebeuren in tijd, geld of uitgaven. Dit gewoon voor de goede orde of/en om anderen aan te moedigen hun deel te vervullen. De registraties kunnen ook een sleutelrol spelen in het onderhoud van de groep en de moraal.

Voorbeelden zijn het bijhouden van wie welke uren verricht in de voedsel coöperatie, ouderondersteuning geboden heeft in de school of bloemen geschikt heeft in de kerk.

Eerder dan gelijkheid van inspanning te verzekeren of te veronderstellen, laat deze boekhouding toe alle betrokkenen helderheid te verschaffen over wie wat gedaan heeft. De nadruk ligt op het tonen van verschillen liever dan ze te maskeren of ze over het hoofd te zien.

Gemeenschaps- en bedrijfsprojecten kunnen ook bijgehouden worden op deze manier. Het doel kan dan de verdeling van de winst zijn volgens een overeengekomen formule, zoals dat gebruikelijk is in de overeenkomsten van winstverdeling in film en theater producties.

Er is niets nieuws in dit alles; het is gewoon een manier van observeren van de dingen die al lang bestaan vanuit een LETSysteem-perspectief.

Met de volgende elementen:

 • Groepsproces
 • Geen structuur (hiërarchie, controle)
 • Onderhandeling van waarde

kan het een LETShare schema genoemd worden.

De groep komt samen om de individuele voorleggingen ter waardering te evalueren. Waarderingen worden waarschijnlijk onderhandeld voordat ze door de groep worden erkend en ingevoerd in de administratie. Vaak moeten inzendingen worden gedefiniëerd als voorlopige verklaringen, in plaats van gepresenteerd als facturen, die kunnen leiden tot fiscale gevolgen vooraleer de inkomsten bestaan.

Samengevat, een LETShare houdt de stand bij in een groep, mogelijk voor het toekennen van vergoedingen. Dit is het aanbevolen model voor regionale Ontwikkelingsprogramma's.

2) capitaLETS

Hiermee kunnen grote aantallen verschillende deelnemers praktisch bijdragen aan projecten die uitgevoerd worden door enkelen.

Het is een model van "gelijke inspanning" in de gemeenschap - waar de tandarts en de kok en de detailhandelaar effectief bijdragen aan de opbouw van het nieuwe zwembad zonder ze ooit te zien op het terrein. Degenen die daadwerkelijk het werk doen worden betaald in de beloften van anderen, de beloften om diensten te verlenen.

CapitaLETS kan dienen om de last breed te verdelen zonder directe beloning, en kan ook worden gebruikt om eigendom toe te wijzen van bijvoorbeeld een commerciële onderneming.

Het kapitaal wordt gevormd door de beloften om in de toekomst tegenprestatie te verrichten, eerder dan spaargeld uit het verleden te riskeren. Misschien hebben slechts enkelen spaartegoeden die aangewend kunnen worden. Directe bijdrage door inspanning is eveneens beperkt tot degenen met de benodigde specifieke vaardigheden en beschikbare tijd.

Er zijn drie fasen:

 1. Het kapitaal samenbrengen - de beloften van de deelnemers
 2. Het werk doen en de werkers betalen
 3. Geleidelijk de saldi terug naar nul brengen met handel.

Kenmerken -

 • Van externen naar een actieve groep, waardoor meer bijdragen vanuit een bredere basis mogelijk zijn
 • Handel wordt zeker vooropgesteld, wat afnemende saldi teweegbrengt.
 • Beloften om in de toekomst diensten te verlenen
  • Asymetrisch - weinig grote positieve saldi, veel kleinere negatieve saldi
  • Onderhandeld door de eerste ontvangers, die vertrouwen moeten hebben
  • Evenwicht is belangrijk in de portefeuille van degenen die betrokken zijn.
 • Aansprakelijkheid
  • Contracten
  • Indexeren tegen inflatie
  • Tijd om te voltooien is waarschijnlijk gedefiniëerd
 • Vereist enige LETSysteem-ervaring

3) LETSupport / LETS'port

Een percentage van elke handelstransactie gaat naar het project. Neem bijvoorbeeld een lokale sportorganisatie gedragen door een groot bevolkingsaandeel. Een klein percentage van de handel op de soccerLETS zal lokale clubs ondersteunen. Of misschien een lokale school, politiek feest en andere doelen. En natuurlijk, religieuze organisaties kunnen "tienden" toepassen voor de parochiefondsen -

We moedigen donatie gerichte "tienden" aan door algemene netwerken, bijvoorbeeld naar het Gemeenschapsfonds.

We kunnen dit als een voorloper beschouwen van verantwoordelijke lokale belastingen.

Systemen die LETSupport implementeren zullen over het algemeen omzettingen doen naar conventioneel geld, en samenwerken met de financiële sectoren. Dus geldt:

 • Kwantificeerbaarheid (en kwalificeerbaarheid?)
 • Een standaard maatstaf overeengekomen tussen handelaren
 • Rechtmatigheid - dwz publiekelijke aansprakelijkheid

Anders zal het waarschijnlijk niet duurzaam zijn.

4) ethicaLETS

Dit zijn gemodereerde vormen van LETSystemen, die ethische regels opnemen in hun Rekeninghouders Overeenkomst. Bijvoorbeeld:

 • Betaal billijk, absoluut of convergerend
 • Prestatienormen, bvb. waarderingen zijn vastgelegd volgens regels
 • Uitgesloten en toegelaten activiteiten, bvb. wees aardig voor dieren.

De groep selecteert zichzelf, dus deelnemers spelen alleen mee als ze ervoor kiezen de voorgestelde regels in acht nemen.

Maar let op! Geen negatieve of positieve limieten op de rekeningen kunnen worden ingesteld, of het is geen persoonlijk geld, en dus geen LETSysteem.

Het systeem zal niet een volledig LETSysteem zijn als de eenheid van de valuta niet gedefinieerd is, maar kwalificeert zich enkel als het zich verhoudt tot de standaard eenheid, en het proces dus begrijpbaar en inherent praktisch blijft.

Dit brengt ons bij de "time dollar" systemen, welke in het algemeen niet de "dollar" als basis hebben, maar enkel tijd. Het zou helpen dingen te benamen zodat ze de betekenis weergeven.

5) sofLETS

Dit is voor buren-LETS en uitgebreide "families". Het zou kunnen dat we hier interesse verliezen om de stand bij te houden.

Dus, in het algemeen, de opties variëren van zorgzaam meten, tot niet meten, hopelijk even zorgzaam.

Het is belangrijk zich te realiseren dat deze variëteiten afhangen van de algemene bekwaamheid van alle deelnemers.

Tenslotte, "kijk, mama, zonder handen!", leer eerst fietsen alvorens zonder handen te rijden, alstublieft.


Landsman Community Services Ltd Paper No.2.3 Version No 1.3 17 August 94
Written by Michael Linton of Landsman Community Services Ltd. and Angus Soutar of Robert Soutar Ltd.
Compiled 10-01-95 by Andy Blunt and Adrian Steele of LETSgo Manchester
Sources: Translated from English in Dutch by Maarten Vandekeybus

These pages are hosted from Github pages with Gitbook. If you have any remarks or want to contribute a translation, feel free to search contact through the Github issues or make a pull request. The original source in html was transformed into the lightweight and easy-to-read markdown format.

results matching ""

  No results matching ""