Het LETSysteem Ontwerp Handboek

3.1 Organisatie van lokale Registers

Samenvatting

Het is niet nodig om een Register op te nemen in of te vormen als een formele structuur.

De belangrijkste rollen in het Register zijn:

 • De Beheerder - draagt de verantwoordelijkheid voor de integriteit.
 • De Registratie Coördinator - draagt de verantwoordelijkheid voor het onderhouden van een nauwkeurige boekhouding.

Integriteit en verantwoordingsplicht worden versterkt door een groep van Adviseurs.

Organisatie van het Register

Het Register is het primaire organisatorisch niveau van werking van het LETSysteem. Het kan zo groot of zo klein zijn als je wil.

De functies van het Register zijn opgenomen in Sectie 2.1. Wanneer we ons organiseren om deze functies te vervullen, beogen we een structuur en processen die overeenstemmen met die van het LETSysteem zelf. We nemen de Fundamenten van het LETSysteem (zie Sectie 1.3) aan, met inbegrip van het werkingskosten principe. Dit bevordert een samenhang, die alle betrokkenen duidelijkheid verschaft in denken en handelen, zowel binnen als buiten het Register.

Er is geen of weinig nood om het Register te formaliseren in een structuur.

Door zijn duidelijke functies en beperkte omvang kan het bestaan als een vereniging van individuen, zonder de noodzaak aan formaliteit. Organisatie van het Register is vergelijkbaar met dewelke die is voorgesteld voor de organisatie van het LETSysteem zelf (zie Sectie 3.2).

Elke persoon of organisatie kan een Register openen en aankondigen, en kan aldus de gelegenheid scheppen voor individuen hun bereidwilligheid te verklaren om deel te nemen. Deze persoon specifieert de bepalingen van het Register, - de geografische regio, het doel, de registratiekosten enz.

Rollen en Verantwoordelijkheden

De Beheerder is verantwoordelijk voor de integriteit van het Register. De Beheerder heeft derhalve het recht om een vraag om een rekening te openen te weigeren. Terwijl het recht om persoonlijk geld te gebruiken wordt beschouwd als inherent, valt de uitoefening van dit recht binnen een bepaald Register onder de verantwoordelijkheid en goeddunken van de Beheerder.

De Registratie Coördinator is verantwoordelijk voor de organisatie en toezicht op de registratievoorzieningen ten behoeve van de rekeninghouders. Dit omvat de nauwkeurige invoer van transacties, de coördinatie van meerdere registratie kanalen en het verstrekken van nauwkeurige afschriften aan rekeninghouders.

De Registratie Coördinator bepaalt in overleg met de Beheerder de kosten welke te betalen zijn door de rekeninghouders. De Registratie Coördinator is verantwoordelijk voor het bekomen van de meest kostenefficiënte registratiediensten ten behoeve van de rekeninghouders, en doet uitbetalingen aan de transactie-registreerders. De Beheerder moet ervoor zorgen dat het principe van de werkingskosten wordt nageleefd.

De Registratie Coördinator beheert ook de fondsen in conventioneel geld om de transactie-registreerders te ondersteunen in hun functie.

En de Registratie Coördinator ontwikkelt "contant voor lokaal" omwisselingsmogelijkheden om aan de behoefte in conventioneel geld te kunnen voldoen en alzo lidmaatschapsgelden in conventioneel geld te voorkomen.

De betrouwbaarheid wordt versterkt door een groep Adviseurs. Deze groep is zelfgekozen en zelfonderhoudend. Deze groep heeft geen autoriteit buiten het maken van aanbevelingen aan de Beheerder.

Beheerders en Adviseurs zijn onbetaald totdat en tenzij hun taken een echte baan vormen. Registratie Coördinatoren, daarentegen, worden betaald, maar alleen in het lokale geld.

Als aanvullende systemen worden geïntroduceerd, zal voor elk van deze voor zichzelf een Beheerder, een raad van Adviseurs, enz. bepalen.

Het gebruik van specifiek technische benamingen en nauwkeurige definities voor deze taken is opzettelijk. Het is niet toegestaan voor Beheerders, Coördinatoren of Adviseurs om activiteiten te verrichten welke vallen buiten de Rekeningshouders Overeenkomst.

Appendix - Aantekeningen bij Organisatie

 • Een primaire functie van het Register is gewoon het bepalen van de begrenzing - eerder economisch, sociaal en operationeel dan geografisch, alhoewel dat ook mogelijk is. Geen definitie is exclusief. De best georganiseerde Registers zullen de meeste activiteit aantrekken. Onze openingszetten moeten laten zien dat we weten wat we doen, dat we laten zien dat we een organisatie hebben die compatibel is met de omarming van lokale valuta door de maatschappij.

 • De enige gecentraliseerde eigenschap van het Register is de database van id's. Het concept "lidmaatschap" van het Register is daarom niet passend, of anders misleidend. Alle overige aspecten van het Register, inclusief de boekhoudingsdiensten kunnen zo ver gedecentraliseerd worden als nodig is.

Bijvoorbeeld, de rekeningen zullen over het algemeen door meerdere verschillende gemeenschaps-registratiekantoren worden bewaard, met de steun van vele verschillende transactie-registreerders om de data in te voeren. Registratie Coördinatoren en de traansactie-registratreerders zelf zijn onafhankelijke onderaannemers die een dienst verlenen aan de deelnemers. Het Register zal waarschijnlijk verscheidene registratiekantoren machtigen. Bijvoorbeeld, de krediet unie, de lokale boekhouders, een gemeenschaps-antwoorddienst en zo meer. Natuurlijk, in het begin zal er typisch slechts één gemachtigd registratiekantoor zijn, het Register zelf.

 • Het primaire valutasysteem dat aan het Register is gekoppeld, wordt beheerd als een LETSysteem. Dit betekent dat er geen formele vereisten zijn om lid te worden. Aldus wordt een brede toegankelijkheid verzekerd voor de gehele gemeenschap. Buiten de van toepassing zijnde Rekeninghouders Overeenkomst bestaat er geen formeel akkoord tussen de handelende individuen.

 • Andere systemen binnen het Register zijn volledig gedecentraliseerd, zij definiëren zelf de sociale afspraken die op zichzelf van toepassing zijn.

 • Het Register heeft de impliciete overeenkomst met de registranten om de boekhouding te onderhouden. Wat als de Beheerders hier niet in slagen? Als de gemeenschap graag het systeem wil voortzetten, zal het Register zich met andere uitbaters herstellen. Indien niet, wie kan het wat schelen? Wie zal een juridische zaak aanspannen? Dus wat is het punt van juridische structuren?

Bij het LETSysteem Register gelden echter de Rekeninghouder Overeenkomsten (zie Sectie 1.4). Dit is een vorm van contract dat de verantwoordelijkheden van de Beheerders definieert, samen met de wederzijdse verantwoordelijkheden van de deelnemers. Verdere wettelijke vereisten in de vorm van bepalingen enz. zijn onnodig.

 • Het wordt duidelijk dat een succesvol Register een minimale structuur en faciliteiten zal hebben. Het is van cruciaal belang dat het Register zeer licht blijft, een organisatorische entiteit met weinig activa. Het kan zich niet veroorloven geld te steken in apparatuur, gebouwen, enz. want het zou snel een financiële kater oplopen wanneer de bestaande dataverwerking en financiële clearinghuizen hoogtechnologische en goedkope diensten aanbieden. Als het Register een aanzienlijke investering doet, zal het zinken als een steen en zijn geloofwaardigheid verliezen. En in dit proces gaan aanzienlijk inspanningen verloren die beter besteed hadden kunnen worden.

 • Gegevensverwerking, zoals de invoer van transacties en alle andere kantoortaken zal gedaan worden door rekeninghouders, bij voorkeur als onafhankelijke sub- contractanten, en zal over het algemeen alleen in lokaal geld betaald worden.

 • Het Register bezit geen belangrijke activa. Rekeninghouders kunnen activa verhuren aan het Register in ruil voor lokaal geld. Als apparatuur zoals computers en kopieerapparaat eigendom is van een gemeenschapsorganisatie, kan het mogelijk zijn om die apparatuur te huren voor lokaal geld. Deze organisatie kan dit lokaal geld dan gebruiken voor werk binnen de gemeenschap.

Dit traject is bijzonder handig wanneer apparatuur wordt aangeboden in de vorm van een schenking. De activa zelf zijn bezit van een lokale stichting, die dan een constante stroom van lokaal geld vanuit het Register ontvangt. Dit lokaal geld kan dan besteed worden aan de goede werken van de stichting. Dit maakt het mogelijk om geld twee keer te laten werken, voor het Register en voor de stichting. Dit verschaft het Register de mogelijkheid om aan te tonen dat het opereert aan "werkingskosten" en dat het aldus schenkingen en leningen kan terugbetalen.


Landsman Community Services Ltd Paper No.3.1 Version No 1.3 17 August 94
Written by Michael Linton of Landsman Community Services Ltd. and Angus Soutar of Robert Soutar Ltd.
Compiled 10-01-95 by Andy Blunt and Adrian Steele of LETSgo Manchester
Sources: Translated from English in Dutch by Maarten Vandekeybus

These pages are hosted from Github pages with Gitbook. If you have any remarks or want to contribute a translation, feel free to search contact through the Github issues or make a pull request. The original source in html was transformed into the lightweight and easy-to-read markdown format.

results matching ""

  No results matching ""