Het LETSysteem Ontwerp Handboek

5.0 Systeem Ontwikkeling

William Ophuls wijst erop dat planning en ontwerp beide pogingen zijn om resultaten in de wereld te bereiken door de natuur te beïnvloeden. Het subtiele maar belangrijke onderscheid is dat:

"Planning verwijst naar de poging om de uitkomst te produceren door het proces actief te beheren, terwijl het ontwerp betrekking heeft op de poging om het resultaat te produceren door criteria op te stellen die het proces regelen zodat het gewenste resultaat min of meer automatisch zal optreden zonder verdere menselijke interventie."

Ecology and the Politics of Scarcity, W.H. Freeman & Co., 1977

De essentie van een echt goed systeem is dat het echt zichzelf ontwikkelt. - Dat betekent, het maakt niet uit wat je doet, het zal werken.

Desalniettemin, het zal beter op bepaalde manieren werken dan andere.

Waarde in Ontwikkeling

Goed ontwerp elimineert de noodzaak van ontwikkelings-interventie in een systeem wanneer het tot wasdom gekomen is. Echter, een kleine hoeveelheid ontwikkelingsinbreng in de vroege fase kan leiden tot een moeiteloze groei en sneller wasdom dan anders zou plaatsvinden.

De waarde in het ontwikkelingsproces ligt hoofdzakelijk in:

 • De zaken plaatselijk in gang trekken.

 • Een uitgebreide locale economische basis creëren.

 • Oprichting van gemeenschaps- leningfondsen, -projecten en goede doelen.

 • Richting verschaffen aan anderen binnen en buiten de gemeenschap.

Moet ik mezelf betrekken bij de ontwikkeling?

Het is niet nodig om je te betrekken bij de ontwikkeling, tenzij je voelt dat het echt geschikt voor je is... Als je een Register opent, en het wordt doeltreffend beheerd, zal het in ieder geval min of meer op zichzelf evolueren, ofwel omdat anderen geïnteresseerd geraken, ofwel omdat gelijkaardige evenementen naar andere gemeenschappen door zullen sijpelen.

Bovendien, ontwikkeling is een gok, omdat je betaald wordt voor resultaten, waarschijnlijk na verloop van tijd, in plaats van per uur bij het beheren van een Register of als registreerder.

Het is vooral een speculatieve onderneming en dat past niet bij iedereen. Vrijwillige inzet is onderhevig aan burn-out en is waarschijnlijk niet doeltreffend. Je zal enige beloning nodig hebben om je in gang te houden en om de rekeningen te kunnen betalen. Het probleem is dat er geen eenvoudige manier is om mensen te laten betalen voor hun eigen geld en er mee wegkomen voor lang.

Dus er is geen beginnen aan tenzij je er zin in hebt. En, wat ons betreft, je zou er alleen zin in moeten hebben als je er vrede mee hebt dat:

 • bedrijven zullen deelnemen.

 • elk bedrijf dat de moeite waard is lokaal geld zal gebruiken.

 • elk bedrijf meerdere systemen zal gebruiken (Een bedrijf zal typisch minimaal 5 rekeningen van lokaal geld gebruiken).

Negeer de tijdschaal voor nu en denk aan de implicaties. Het betekent dat:

 • veel boekhoudkundige diensten goedkoop beschikbaar zullen zijn.

 • iedereen dit zal willen, en het kan beschikbaar gesteld worden.

 • dus er zal veel aanbod zijn, en in wezen geen markt.

Dus is er, uiteindelijk, geen manier om een instapkost te "innen", dus:

 • kan je niet verwachten LETSysteem-ontwikkeling op die wijze te financieren.

 • kan het investeren van energie of geld in deze richting kostbaar zijn.

 • is er nood aan voorzichtigheid: het is zoals proberen je computer op te starten met een hoogspanningslijn of zoals een emmer te vullen door ze in de Niagara watervallen te hangen.

Bijdrage aan de Gemeenschap

Het principe van "werkingskosten" suggereert echter dat we kunnen proberen de ontwikkelingskosten te bekomen van degenen die het voordeel ontvangen. We kunnen dit niet rechtstreeks doen, omwille van de redenen hierboven vernoemd. Maar wanneer bedrijven willen deelnemen, zullen zij bereid zijn een kleine financiële bijdrage te leveren wanneer deze gebruikt wordt om de lokale gemeenschap te ondersteunen.

Deze Bijdrage aan de Gemeenschap (BadG) kan opgenomen worden in de gebruikelijke procedure om een rekening te openen. £50 plus £50 lokaal zou bijvoorbeeld een kleine betaling voor een lokaal bedrijf zijn. Dit vormt een aanvaardbare indicatie van inzet aan de gemeenschap welke het bedrijf van een afzetmarkt voorziet.

De bijdrage moet donorgericht zijn. De donoren kunnen een lokale liefdadigheid, gemeenschapsproject of leningfonds kiezen.

Omdat deze fondsen groeien als gevolg van het bestaan van een LETSysteem, lijkt het eerlijk te vragen om een klein deel van het geld toe te wijzen aan LETSysteem-ontwikkeling, in de vorm van een fondsen-inzamelingsfooi. Deze vergoedingen samengeteld, moeten voldoende zijn om de ontwikkelingskosten te dekken. Het proces is eenvoudig en zal waarschijnlijk breed aangenomen worden, mits:

 • het gezien wordt als een proces van de gemeenschap,

 • het proces ethisch en doeltreffend georganiseerd is,

 • de focus ligt bij de ondersteuning van gemeenschapsontwikkeling.

Basis Strategie voor Systeem Ontwikkeling

We hebben niet veel speelruimte wanneer we onze ethische benadering handhaven. De vereisten zijn in essentie:

 • een gecoördineerde aanpak.

 • werken op de juiste schaal - regionale clusters van Registers, delen van succes en voordelen.

 • gescheiden financiering van ontwikkeling en werking van het Register.

 • financiering van ontwikkeling vanuit "Bijdrage aan de Gemeenschap" (BadG).

Alles wat hierbuiten valt wordt niet aanbevolen. Het risico is dat we zouden mislukken een ethisch imperatief te stellen, de voordelen van coöperatief werk verliezen en dat we in een handelsoorlog met de "word-snel-rijk" brigade gezogen kunnen worden. Daarom is ontwikkeling niet voor de zwakhartigen. Het is onbekend gebied, en zoals de oude kaarten het omschrijven: hier zijn tijgers, draken en slangen.

Dus, je kan beslissen dat een Register beheren een taak voor jou is. En er is veel goed werk dat je kan doen. In feite is het eerste werk een Register te starten en het in gang te zetten. Maar daarnaast kunnen we de taak van ontwikkeling blijven plannen.


Landsman Community Services Ltd Paper No.5.0 Version No 1.3 17 August 94
Written by Michael Linton of Landsman Community Services Ltd. and Angus Soutar of Robert Soutar Ltd.
Compiled 10-01-95 by Andy Blunt and Adrian Steele of LETSgo Manchester
Sources: Translated from English in Dutch by Maarten Vandekeybus

These pages are hosted from Github pages with Gitbook. If you have any remarks or want to contribute a translation, feel free to search contact through the Github issues or make a pull request. The original source in html was transformed into the lightweight and easy-to-read markdown format.

results matching ""

  No results matching ""