Het LETSysteem Ontwerp Handboek

4.5 Wetgeving op Gegevensbescherming (Data Protection Act)

Registers zijn onderhevig aan de Wetgeving op Gegevensbescherming.

Registers zullen hun werking als veel gemakkelijker ervaren wanneer zij aangifte doen volgens de Wetgeving op Gegevensbescherming. Er is mogelijk een uitzondering voor kleine Registers onder "Uitzondering 5" (Data Protection Act - Vereniging zonder rechtspersoonlijkheid). Maar de vereisten zijn strikt en er is altijd het risico van niet-naleving.

Aangiftekost £75 voor 3 jaar (net minder dan 15p per week). De volgende bepalingen moeten dan opgenomen worden in de Rekeninghouders Overeenkomst:

"Ik ga akkoord dat de persoonlijke gegevens in dit formulier bewaard worden op computer en gebruikt worden voor het handhaven van registratie van mijn handel in het systeem.

NB. Computerreparatie en -onderhoud zal worden uitgevoerd door gerenommeerd servicepersoneel dat geadviseerd wordt over de vertrouwelijke aard van deze gegevens. "


Landsman Community Services Ltd Paper No.4.5 Version No 1.3 17 August 94
Written by Michael Linton of Landsman Community Services Ltd. and Angus Soutar of Robert Soutar Ltd.
Compiled 10-01-95 by Andy Blunt and Adrian Steele of LETSgo Manchester
Sources: Translated from English in Dutch by Maarten Vandekeybus

These pages are hosted from Github pages with Gitbook. If you have any remarks or want to contribute a translation, feel free to search contact through the Github issues or make a pull request. The original source in html was transformed into the lightweight and easy-to-read markdown format.

results matching ""

    No results matching ""