Het LETSysteem Ontwerp Handboek

6.0 Landsman Community Services

Landsman ontwierp zelf haar programma's van ontwikkeling, ontwerp en publicatie voor regionale ontwikkeling, maar met een wereldwijd perspectief.

  • omdat het perspectief er is
  • omdat het tijd is, en
  • geen enkele andere organisatie deze bekwaamheid heeft

Dus, elke persoon of organisatie die actief is in LETSysteem ontwikkeling wordt aangemoedigd om verslag in te dienen bij Landsman van zijn/haar bijdrage.

Als inderdaad dit verslag als een feitelijke en substantiële bevordering in de richting van de voorstellen van Landsman wordt beschouwd, dan wordt zij aanvaard als getuigenis van de bijdrage van die persoon of organisatie in de inspanningen, en van het recht op hun deel in de opbrengsten.

Om in overweging te worden genomen moeten inzendingen:

  • uniek zijn - dus niet eerder lokaal of regionaal ingediend zijn

  • in de dezelfde lijn liggen met de gepubliceerde aanwijzingen.

Op voorhand onderhandelde contracten hebben de voorkeur.

Tot dusver hebben 200 mensen en organisaties ongeveer £500.000 aan bijdragen geregistreerd in de één of andere vorm, financiering, apparatuur, producten of materialen, professionele diensten of gewoon door tijd te besteden.

LETSGO - een versneld project

Het is over het algemeen aangetoond dat:

verwacht kan worden dat 1 persoon, onafgeleid, actief, uitgerust en met vast voornemen, minstens 2 personen registreert per dag.

200 mensen gedurende 50 dagen 20.000 kunnen bereiken.

De activiteiten van zo'n groep zal duidelijk bevorderlijk zijn voor de gemeenschap waar deze actie plaatsvindt.

Het resultaat is een hooglijk versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van een doeltreffende lokale economie enz.

De opportuniteit rechtvaardigt de toewijzing van sommige van de beschikbare middelen.

3 miljoen mensen zullen waarschijnlijk, aan £100 per bedrijf, ongeveer £150 miljoen genereren voor gemeenschapsontwikkeling, waarvan £15 miljoen voor LETSysteem ontwikkeling.

Wanneer 90% van dit budget van deze £15 miljoen gereserveerd wordt voor de langzamere, meer conservatieve benadering van LETSysteem-ontwikkeling die gewoonlijk aangeraden wordt, dan zal het project van Landsman slechts gedeeltelijk de beschikbare financiering verminderen, en ...

Enkel 10% van dat budget, £1,5 miljoen, is voldoende om de activiteiten van 50 mensen voor 200 dagen te betalen.

Indien een vergelijkbaar deel van de totale omzet, welke voortvloeit uit de toetreding van bedrijven tot het primaire LETSysteem tot het einde van het decennium, wordt uitgekeerd aan Landsman, dan kunnen de velen die hun bijdragen in proces over de jaren hebben laten registreren betaald worden voor hun inspanningen.

Het is niet waarschijnlijk dat dit de schuchteren onder ons aantrekt, maar in dit stadium hebben we misschien meer behoefte aan durf dan discretie.

Gedurende de zomer van 1994 werd LETSgo Manchester opgericht om de bovenstaande voorstellen te demonstreren. Documentatie en meer informatie is beschikbaar bij Landsman Community Services Ltd.


Landsman Community Services Ltd Paper No.6.0 Version No 1.3 17 August 94
Written by Michael Linton of Landsman Community Services Ltd. and Angus Soutar of Robert Soutar Ltd.
Compiled 10-01-95 by Andy Blunt and Adrian Steele of LETSgo Manchester
Sources: Translated from English in Dutch by Maarten Vandekeybus

These pages are hosted from Github pages with Gitbook. If you have any remarks or want to contribute a translation, feel free to search contact through the Github issues or make a pull request. The original source in html was transformed into the lightweight and easy-to-read markdown format.

results matching ""

    No results matching ""