Het LETSysteem Ontwerp Handboek

4.1 LETSystemen en Relaties met de Overheid

De bestaande regelgevingen omtrent belastingen, sociale zekerheid enz. zijn zo relevant voor lokaal geld als de transport regelgevingen uit de 19de eeuw voor het eerste vliegtuig. Landsman Community Services Ltd zal bij de lokale en nationale overheden de volgende elementen volhardend onder aandacht brengen:

  • De gerealiseerde voordelen door gemeenschappen die overal eigen LETSystemen opzetten.
  • Dat deze voordelen enorm verbeterd kunnen worden door kleine aanpassingen aan de bestaande regelgeving.

Onze onmiddellijke richting is het openlijk beargumenteren van de principes dat LETS-geld

  • a) onderhevig is aan belastingen en dus geschikt is om belastingen mee te betalen

  • b) slechts gedeeltelijk in levensbehoeften vervult en dus de ontvangst ervan niet noodzakelijk leidt tot vermindering van aanspraak op uitkeringen van de sociale zekerheid.


Landsman Community Services Ltd Paper No.4.1 Version No 1.3 17 August 94
Written by Michael Linton of Landsman Community Services Ltd. and Angus Soutar of Robert Soutar Ltd.
Compiled 10-01-95 by Andy Blunt and Adrian Steele of LETSgo Manchester
Sources: Translated from English in Dutch by Maarten Vandekeybus

These pages are hosted from Github pages with Gitbook. If you have any remarks or want to contribute a translation, feel free to search contact through the Github issues or make a pull request. The original source in html was transformed into the lightweight and easy-to-read markdown format.

results matching ""

    No results matching ""