Het LETSysteem Ontwerp Handboek

4.2 Belastingen

Sommige waarnemers hebben opgemerkt dat LETSystemen gebruikt kunnen worden om belastingen te ontduiken en sommigen hebben ongegronde conclusies getrokken. De heersende perceptie is dat de overheid op één of andere wijze gescheiden is van haar gemeenschap. De meeste mensen betreuren of nemen aanstoot aan de belasting op hun werk en weinigen zijn er van overtuigd dat de belastingopbrengsten goed besteed worden. De overheid op haar beurt lijkt oorlog te voeren met de gemeenschap om haar inkomsten te bemachtigen. Vandaar dat we een "zij en wij" scenario bestendigen zonder uitzicht op oplossing.

Landsman Community Services Ltd betreurt de praktijk van belastingontduiking en zal niet bewust steun verlenen aan personen die aldus hun gemeenschap bedriegen. Zij zal beheerders van LETSystemen verder aanbevelen dat zij hun leden inlichten dat lokaal geld op geen enkele wijze verschilt in belastingszaken, en dat personen die belastingsplicht hebben adviseren de nodige voorzieningen te treffen.

Zeker, er bestaan manieren om systemen op te zetten die effectief belastingen vermijden. Sommige van die manieren zijn best legaal. Echter, zulke systemen zullen evenzeer vermeden worden door bedrijven en alzo zullen zij enkel een beperkte en indirekte relevantie hebben in de maatschappij.

We beargumenteren niet dat zulke systemen geen nut hebben, of riskant, of niet ethisch zijn - alhoewel sommige benaderingen hier 3 op 3 scoren. Echter mag het voeren van gevechten met de overheid, voor welke reden ook, geen benaderingen belemmeren of in de schaduw stellen die het beste maken van de huidige regels.

Zeker, we zouden werk moeten maken om belastingwetten te veranderen. Maar het zou een vergissing zijn om alle eieren in één mand te leggen. Gelukkig zijn we hier niet toe verplicht; we kunnen zoveel systemen creëren als we willen.

Uiteindelijk zullen we een zinvolle belastingstructuur bekomen. Aan de andere kant kunnen we nu reeds genieten van wat we hebben. "Ik heb nooit inkomsten afgewezen vanwege de belastingen die ik zou moeten betalen. Ik kan beter leven met belastingen in conventioneel geld op handel in lokaal geld dan dat ik overweg kan met belastingen zonder lokaal geld".

Het is bovendien aanzienlijk moeilijker verantwoordelijk om te gaan met kwesties van de Sociale Zekerheid als de perceptie leeft dat we weerstand bieden om belasting te betalen (De kwesties van de Sociale Zekerheid zijn veel meer onmiddellijk relevant voor de groei van een LETSysteem).

Advies aan de Overheid

LETSystemen zijn gebaseerd op zelfhulp van een gemeenschap en persoonlijke autonomie. Problemen binnen de gemeenschap worden aangepakt door de gemeenschap. Interventie door lokale en nationale overheden zal zelden of niet nodig zijn. Aangezien deze aanpak verschilt van veel andere huidige initiatieven worden enkele richtlijnen voorgesteld:

De overheid zou moeten

 • studeren - Lokale munten zullen drastisch bijna alle aspecten van overheidsoptreden veranderen. Inkomsten, budgetten en programma's. Dus is er hoge nood dat de overheid zich informeert.

 • intern / extern informeren - Naast het bewust worden van de situatie en de mogelijkheden, zouden overheden een rol moeten spelen in het informeren van het publiek, zoals zij dat doen in zaken als openbare veiligheid, gezondheidszorg enz.

 • meewerken, mogelijk maken - In algemene termen, de overheid zou een helpende rol moeten spelen in elk gepast proces van sociale verandering.

 • waarborg staan, leningen garanderen - Voor systeemontwikkeling kan financiële steun met programma's van leninggarantie gerechtvaardigd zijn, maar niet voor de lopende werking van systemen. Conventionele kredietverstrekkers (banken enz.) hebben nog niet veel belangstelling getoond om deze ideeën te ondersteunen.

 • (gedeeltelijk) vrijstellen van steuntrekkers. Huidige regelingen in de Sociale Zekerheid discrimineren steuntrekkers die deelnemen aan lokale valuta's. Steuntrekkers verliezen in het algemeen een pond voordeel voor elk lokaal pond voordeel dat zij bekomen. Glijdende schalen zouden toegepast moeten worden, met betrekking op het lokale niveau, voor zover lokale inkomsten besteed kunnen worden om te voldoen aan de wettelijke vereisten.

 • deelnemen - Overheden zijn verplicht efficiënt hun functie te vervullen met de voor de hand zijnde middelen. Lokale munten zijn voorhanden.

 • belastingsinkomsten aannemen - Er is geen goede reden om dit niet te doen.

 • zich eigen maken - De wisselwerkingen tussen de verschillende afdelingen van elke organisatie, privé of publiek, kunnen ondersteund worden door een intern geld.

 • plannen - Begrotingen opstellen voor infrastructuur, reageren met veranderingen in de agenda van lopende financieringen.

 • obligaties uitgeven - De overheid mag niet direct geld creëren, maar zoals ze conventioneel geld uitleent, zo kan ze in sommige omstandigheden lokaal geld uitlenen.

 • herbekijken van economische ontwikkelings- en handelsstrategie. De overheid moet haar standpunt herbekijken omtrent haar "groei, export of val dood" beleid. De wankele en harde concurrerende wereldwijde markt is een gevaarlijke oplossing voor de huidige problemen. Er zijn betere wegen te bewandelen.

De overheid MOET NIET

 • panikeren - de eerste reactie in een crisis

 • wegkijken - "als we er niet aan denken, dan is het er niet"

 • zich verzetten, vechten - Wat nogal nutteloos is als je omsingeld bent.

 • onwetend blijven - heel duur, dit valt veel duurder uit dan zich te informeren

NOCH MOET ZIJ

 • systemen starten - Het is niet gepast op deze manier betrokken te raken en directe actie zal waarschijnlijk met groot wantrouwen bekeken worden.

 • subsidies verlenen - LETSystemen zijn inherent winstgevend wanneer ze goed geleid worden en het helpt niet om inefficiëntie te steunen. Er zijn betere manieren om financiële ondersteuning te geven...

 • zich mengen - Overheden mogen GEEN lokaal geld creëren, omdat zij, in alle relevante opzichten "onverantwoordelijke" instellingen zijn. Niemand kan garanderen dat zij hun beloften zullen houden.

 • domineren - Rekeningen van de overheid kunnen gemakkelijk de hoogste omzet in elk systeem vertegenwoordigen en kunnen dus het systeem scheeftrekken en destabiliseren. Het verbod van overheidsinmenging zal dit risico verminderen, zodat zij enkel kan uitgeven wat haar gegeven is. Maar zelfs met deze beperking moeten LETSysteem beheerders voorzichtig blijven.


Landsman Community Services Ltd Paper No.4.2 Version No 1.3 17 August 94
Written by Michael Linton of Landsman Community Services Ltd. and Angus Soutar of Robert Soutar Ltd.
Compiled 10-01-95 by Andy Blunt and Adrian Steele of LETSgo Manchester
Sources: Translated from English in Dutch by Maarten Vandekeybus

These pages are hosted from Github pages with Gitbook. If you have any remarks or want to contribute a translation, feel free to search contact through the Github issues or make a pull request. The original source in html was transformed into the lightweight and easy-to-read markdown format.

results matching ""

  No results matching ""